Menu

baner master plan rudnika

Guslar Rajko Ivković

 

Rođen je 1880. godine na Rudniku, u zaseoku Gradovi. Kuća u kojoj je ugledao svet postoji i danas. To je kuća sa zemljanim podom i ognjištem jedna od retkih koja je preostala na Rudniku kao svedok autentične narodne arhitekture.

Osnovnu školu je završio na Rudniku a zatim je sa muškim ukućanima obavljao kirajdžiske poslove – poslove prevoza robe od Beograda do Ivanjice.

Tri puta se ženio.

Prva žena mu je umrla od tuberkoloze 1913. godine, druga od tifusa 1918. godine a treća ga je nadživela.

Vojsku je služio 1902. godine u 19. pešadijskom puku u Kragujevcu. Ratovao je 1912. godine i 1913. godine protiv Turaka. Za vreme Prvog svetskog rata vojevao je protiv austrougarske vojske u Bosni a ranjen je kod Višegrada. U Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu dva puta je obolevao od tifusa. 1914. godine interniran je u logor u Češku a kraj rata 1918. godine je dočekao kao zarobljenik radeći kod jednog imućnog češkog zemljoposednika. Za hrabrost u Balkanskim ratovima odlikovan je medaljom Obilića koju su mu oteli Bugari za vreme okupacije a bio je nosilac i dve spomenice iz Balkanskog i Svetskog rata.

Njegov otac Milan nije bio guslar. Ali je oko 1908. godine sinu napravio gusle od suvog javora na kojima je počeo da gusla, najpre sam a kasnije učeći se guslarskoj veštini kod starog guslara Zaka Nedeljkovića. Sa guslama je Rajko svirao i pevao narodne pesme o slavama, svadbama, na rudničkim vašarima a najviše kod svoje kuće. Epske pesme učio je napamet od Zaka ali i iz štampanih pesmarica. Najradije je uz gusle pevao „Sveci blago dijele“ i „Kosovka devojka“ a lirske pesme bez gusala „Kolo ima Jano“, „Vetar ružu niz polje nosaše“, „Pastirče mlado i milo“, „Jovo Ružu kroz sviralu zove“, „Osu se nebo zvezdama“, „Sitan kamen do kamena“.

Guslar starog kova, izvanredne nadarenosti i snažne memorije, pevao je i kazivao o patnjama i nevoljama naroda ovoga kraja iz prošlosti, bogateći u isto vreme saznanja o lepoti i arhaičnosti narodnih umotvorina rudničkog kraja.


(Objavljeno u Srpskoj akademiji nauka 1970.godine)